Karate, MMA, Kickboksen, Zaktraining (Heavy Bag), Judo en Muay Thai wedstrijd training lessen bij Nakama Gym te Harderwijk en Ermelo

Judo met Zorg is voor alle mensen die behoefte hebben aan wat extra “zorg” of dit nou met een lichamelijke, geestelijke en meervoudige beperking is of dat je gewoon meet tijd en aandacht nodig hebt. Judo is een sport waarbij lichamelijk contact heel gewoon is, je mag hierbij de ander geen pijn doen. De vaste regel is dan ook: “Judo is fijn zonder pijn”.

De deelnemers leren op de judomat samenwerken, elkaar respecteren, samen met plezier bewegen en werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

Nakama-gym is bekend met verschillende beperkingen:

  • Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
  • Mensen met overgewicht

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling

  • Autistisch Spectrum Stoornis

  • ADHD
  • PDD-NOS

  • Visuele Beperking

Wat is judo
Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud, voor jongens en meisjes, voor iedereen. Duizenden judoka’s beoefenen wekelijks met veel enthousiasme de judosport.  Judo werd ontwikkeld door Jigoro Kano (1860 – 1938) , vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu Jitsu. Voor pedagoog Kano was judo niet zomaar een sport. Hij beschouwde het vooral als opvoedkundige methode. Zoals Jigoro Kano ooit zei: ” Judo kun je alleen maar leren door het te doen!”

De Judo les
Elke les begint met een warming-up dit kan verschillende vormen hebben als bijv rennen en commando’s uitvoeren of door leuke spelletjes, waarbij verschillende aspecten van het judo voorbij komen als  rollen, leren goed te vallen zonder angst of pijn.  De judoka’s leren worpen en grepen en leren zich op sociaal emotioneel vlak ontwikkelen. Onder begeleiding van een professionele judoleraar maak je op een leuke manier kennis met deze mooie sport.

Samenvatting van de Judo bond
Judo in de zorg is een interventie van de Judo Bond Nederland (JBN). De methodiek Judo in de zorg wordt vanuit twee invalshoeken binnen een lokale samenwerking met onderwijs, zorg en/of overheid aangeboden door erkende JBN docenten en aangesloten JBN clubs. Enerzijds is Judo in de zorg een lessenreeks in het speciaal onderwijs ter introductie van judo, jiujitsu en/of aikido (hierna te benoemen als ‘judo’), anderzijds is het (structureel) inzetbaar bij speciaal onderwijs- en jeugdzorginstellingen, waarbij (onderdelen uit) de sport als middel, als onderdeel van een behandelplan wordt ingezet.

Judo in de zorg richt zich op kinderen en jeugd van vier tot achttien jaar voor wie sportparticipatie niet altijd vanzelfsprekend is. Bij de nulmeting van het programma Special Heroes kwam judo als één van de top vijf meest gevraagde sporten binnen het speciaal onderwijs naar voren. Dit leidde ertoe dat judo landelijk op grote schaal wordt aangeboden binnen het speciaal onderwijs. Vanuit een tien weekse reeks kennismakingslessen zag de JBN een ontwikkeling ontstaan naar een structureel aanbod. Diverse clubs hebben nieuwe lesgroepen opgestart voor specifieke doelgroepen, en er zijn voorbeelden bekend waarbij, in samenwerking met Special Heroes, nieuwe clubs of dependances zijn opgericht. Daarmee wordt het tijdelijk aanbod omgezet naar een structureel vervolg.  “Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde voor het leren van de kinderen die moeite hebben met bewegingsactiviteiten”. Een belangrijke eis van de JBN is dat alle judolessen worden gegeven door JBN opgeleide en erkende docenten zodat de lessen vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt worden verzorgd.

 

Prijzen & abonnementen

Deel deze pagina: